Електронен каталог
на Академичната библиотека
на Военна академия "Г. С. Раковски"

Академична библиотека разполага с многообразие от библиотечни документи, обособени в няколко фонда – Основен, Учебен, Уставен и Технически фонд, Лекции, Литература за служебно ползване, Статистика, Служебна литература, Правилници, Периодични издания, Справочен фонд, Дисертации и дипломни работи, Брошури, Нетрадиционни носители на информация, Сканиран фонд.

Основният военноисторически документален фонд е групиран в следните раздели – Книги на български език , Книги на чужди езици, Староруска литература, Ръкописи, Царски фонд, Хроники, Графика, Картографски фонд, Окопни вестници.