Електронен каталог на военноисторическия фонд

Военноисторическият фонд на Академичната библиотека използва в своята ежедневна дейност библиотечно-информационната система LibIS от 2010 г.
От юни 2022 г. е внедрена обновената версия на системата.

#