Периодика във военноисторическия фонд

Зареждане.....

Balkanistic forum=Балканистичен форум - Сп 438 = Балканистичен форум : Mеждународен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет. - Благоевград : ЮЗУ "Н. Рилски", 2015
ISSN: 1310-3970, три пъти годишно, български
    • 2015 г. : Броеве = 1, 2,

Bulgarian Historical Review = Revue bulgare d`Histoire : периодично издание. - Sofia : Bulg. Acad. of Scien, Год. 1, (1973)
ISSN: 0204-8906, тримесечник, английски
    • 2017 г. : Броеве = 1-2, 3-4,
    • 2018 г. : Броеве = 1-2, 3-4,
    • 2019 г. : Броеве = 1-2, 3-4,
    • 2020 г. : Броеве = 1-2, 3-4,
    • 2021 г. : Броеве = 1-2,
    • 2022 г. : Броеве = 1-2, 3-4,
    • 1980 г. : Броеве = 1-4,
    • 1981 г. : Броеве = 1-4,
    • 1982 г. : Броеве = 1-4,
    • 1983 г. : Броеве = 1-4,
    • 1984 г. : Броеве = 1-4,
    • 1989 г. : Броеве = 1-4,
    • 1987 г. : Броеве = 1-4,
    • 1990 г. : Броеве = 1, 4,
    • 1991 г. : Броеве = 1-3,
    • 1992 г. : Броеве = 1-4,
    • 1993 г. : Броеве = 1-4,
    • 1994 г. : Броеве = 1-4,
    • 1996 г. : Броеве = 1-4,
    • 1997 г. : Броеве = 1-4,
    • 2000 г. : Броеве = 1-2,
    • 2001 г. : Броеве = 1-4,
    • 2002 г. : Броеве = 1-2,
    • 2023 г. : Броеве = 1-2, 3-4,

Macedonian Review - Сп 129 А : Articles On English 2014-2018. - София : Макед. науч. институт, 2019
ISSN: 0861-2277, годишник, английски
    • 2019 г. : Броеве =

Авиационно дело - Сп 2 : Сп. на военно-въздушните сили. - София : б. и., 1952, Двумесечно, български
    • 1952 г. : Броеве = 1-10,
    • 1953 г. : Броеве = 1-9,
    • 1954 г. : Броеве =
    • 1955 г. : Броеве = 1-6,
    • 1956 г. : Броеве = 1-6,

Авиация и космонавтика - Сп І 149 : Илюстровано популярно списание за авиация, космонавтика и авиомоделизъм. - София : ДОСО, 1, 1 (1959-), Двумесечно, български
    • 1973 г. : Броеве = 1-10,

Административен преглед - Сп 183 : Месечно списания за право и административна юриспруенция. - София : б. и., 1, 1 1929-1932, Месечна, български
    • 1929 г. : Броеве =
    • 1930 г. : Броеве =
    • 1931 г. : Броеве =

Администрация - Сп 157 : периодично издание. - София : б. и., 1, 1 (1945-1947, Месечна, български
    • 1945 г. : Броеве =
    • 1946 г. : Броеве = 1-12,

Аероплан - Сп І 137 : Вести за всички от науката и живота. - София : б. и., 1924, два пъти годишно, български
    • 1924 г. : Броеве = 1-2,

Аз знам всичко - Сп І 1 : Седмично илюстр. списание/вестник. - София : б. и., 1913-1925, седмичник, български
    • 1913 г. : Броеве = 1-52,
    • 1914 г. : Броеве = 1, 5-46,
    • 1915 г. : Броеве = 1-20,
    • 1916 г. : Броеве = 1-52,
    • 1917 г. : Броеве = 7-9, 11-12, 15, 18, 20-23, 29-31, 33-38, 41-43, 46, 48-51,
    • 1918 г. : Броеве = 1, 3, 8, 35, 36-52,
    • 1919 г. : Броеве = 1-25,

Армейска младеж - Сп 326 : Месечно спесание на ГлПУНА. - София : б. и., 1969, Месечна, български
    • 1969 г. : Броеве = 1-9,
    • 1970 г. : Броеве =
    • 1971 г. : Броеве = 1-12,
    • 1972 г. : Броеве = 1-12,
    • 1973 г. : Броеве = 1-12,
    • 1974 г. : Броеве = 1-12,
    • 1975 г. : Броеве = 1-5, 6-10, 11-12,
    • 1976 г. : Броеве = 1-12,
    • 1977 г. : Броеве = 1-12,
    • 1978 г. : Броеве = 1-12,
    • 1979 г. : Броеве = 1-12,
    • 1980 г. : Броеве = 1-12,
    • 1981 г. : Броеве = 1-12,
    • 1982 г. : Броеве = 1-12,
    • 1983 г. : Броеве = 1-12,
    • 1984 г. : Броеве = 1-12,
    • 1985 г. : Броеве = 1-12,
    • 1986 г. : Броеве = 1-6, 7-12,
    • 1987 г. : Броеве = 1-6, 7-12,
    • 1988 г. : Броеве = 1-6, 7-12,
    • 1989 г. : Броеве = 1-6, 7-12,
    • 1990 г. : Броеве = 1-6, 7-12,
    • 1991 г. : Броеве = 1, 3-11,
    • 1983 г. : Броеве =

Автоматизирана библиотечно-информационна система LibIS

Академичната библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“
използва в своята ежедневна дейност библиотечно-информационната система LibIS от 2003 г. От юни 2020 г. е внедрена обновената версия на системата.