Публикации във военноисторическия фонд

Зареждане.....

Как дойранци погребваха своите противници

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2004
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика: Първа световна война 1914-1918г.
Ключови думи : 1. Дойран 2. Кант Имануел 3. Англия въоръжени сили

Реляция за действията на Х-та Прилепска дружина от Македоно-одринското опълчение на 4-6.ІХ. 1912 г.

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2013
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Българско опълчение

Причините на турските поражения 1913

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2012
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Балканска война 1912-1913

Иглена пушка Шаспо. Щаб на българското опълчение

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2011
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Протестантска църква 2. Руско-турска освободителна война 1877-1878

"Изказвам моята най-сърдечна благодарност..."

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2005
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика: Първа световна война 1914-1918г.
Ключови думи : 1. Генерали 2. Първа световна война 1914-1918

Български хусарски полк

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2005
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика: Военна история на периода на турското робство (1374-1878 г.)
Ключови думи : 1. Протестантска църква

Eлдъров, Светлозар
От Струма до Срем: Македонската народоосвободителна бригада "Гоце Делчев" в заключителната фаза на Втората световна война (1944-1945 г.)

Македонски преглед - Сп 129 : Списание за наука, литература и обществен живот. - София : Макед. науч. институт, 2012
ISSN: 0861-2277, тримесечник, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Втора световна война 1939-1945

Trajkovski, Roberto
IMRO in the strategy of the Third Reich (1943-1944)

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2015
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Вътрешна македоно-одринска революционна организация

Абдул Хамид ІІ
Възвание на султана по случай обявяване на Балканската война от 9/22 октомври 1912 г.

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2012
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Абдул Хамид султан 2. Турция

Александрова, Елена
Етнодемографски промени в Горноджумайско по време на Балканската война 1912-1913 г.

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2013
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Балканска война 1912-1913

Автоматизирана библиотечно-информационна система LibIS

Академичната библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“
използва в своята ежедневна дейност библиотечно-информационната система LibIS от 2003 г. От юни 2020 г. е внедрена обновената версия на системата.