Publications in the Academic Library

Loading.....

Български хусарски полк

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2005
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика: Военна история на периода на турското робство (1374-1878 г.)
Ключови думи : 1. Протестантска църква

"Изказвам моята най-сърдечна благодарност..."

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2005
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика: Първа световна война 1914-1918г.
Ключови думи : 1. Генерали 2. Първа световна война 1914-1918

Как дойранци погребваха своите противници

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2004
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика: Първа световна война 1914-1918г.
Ключови думи : 1. Дойран 2. Кант Имануел 3. Англия въоръжени сили

Иглена пушка Шаспо. Щаб на българското опълчение

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2011
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Протестантска църква 2. Руско-турска освободителна война 1877-1878

Причините на турските поражения 1913

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2012
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Балканска война 1912-1913

Реляция за действията на Х-та Прилепска дружина от Македоно-одринското опълчение на 4-6.ІХ. 1912 г.

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2013
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Българско опълчение

Eлдъров, Светлозар
От Струма до Срем: Македонската народоосвободителна бригада "Гоце Делчев" в заключителната фаза на Втората световна война (1944-1945 г.)

Македонски преглед - Сп 129 : Списание за наука, литература и обществен живот. - София : Макед. науч. институт, 2012
ISSN: 0861-2277, тримесечник, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Втора световна война 1939-1945

Trajkovski, Roberto
IMRO in the strategy of the Third Reich (1943-1944)

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2015
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Вътрешна македоно-одринска революционна организация

Абдул Хамид ІІ
Възвание на султана по случай обявяване на Балканската война от 9/22 октомври 1912 г.

Военноисторически сборник - Сп 128. - София : Военноисторическа комисия, 2012
ISSN: 0204-4080, два пъти годишно, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. Абдул Хамид султан 2. Турция

Александрова, Елена
За едно дарение - признателност към предците и послание към поколенията
/ Мемоарите на Милан Матов
Македонски преглед - Сп 129 : Списание за наука, литература и обществен живот. - София : Макед. науч. институт, 2011
ISSN: 0861-2277, тримесечник, български
Рубрика:
Ключови думи : 1. ВМОРО

Automated library and information system LibIS

The academic library of the Military Academy "G. S. Rakovski" has been using the LibIS library and information system in its daily activities since 2003. The updated version of the system has been implemented since June 2020.