Keyword Search in the Academic LibraryLoading.....

Показани са 10 заглавия

. - София : б.и.
Фонд: Кн. на руски език обикновен формат
Сигнатура: С 11237
Кл.думи:

ІХ конгрес на Българската комунистическа партия = Стенографски протокол. - София : БКП, 1967. - 776 с.
Ключови думи: БКП
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 9102
Кл.думи: БКП

ІV-и общовойскови ски състезания за първенство 1947 год. 21-25 февруари 1947 година Боровец (Чамкория)-Рила планина. - София : б.и., 1947. - 22 с.
Ключови думи: Спортни прояви в БА
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 5253
Кл.думи: Спортни прояви в БА

ІІІ [Трети] конгрес на Кубинската комунистическа партия 4-7 февр., 30 ноем.-2 дек. 1986 година : Доклади и решения. - София : б.и., 1988. - 380 с.
Ключови думи: Комунистическа партия - Куба
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 17917
Кл.думи: Комунистическа партия - Куба

Ъпдайк, Джон
Задачи : [Разкази]. - София : Нар. култура, 1985. - 352 с.. - (Майстори на разказа )

Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 17323
Кл.думи:

ІХ [Девети] конгрес та Германската единна социалистическа партия 18-22 май 1976 г. : Доклади и решения. - София : Партиздат, 1976. - 322 с.
Ключови думи: ГДР, Конгреси
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 13070
Кл.думи: ГДР, Конгреси

ІХ конгрес на славянските журналисти в София 1910 / Издава всеславянският журналистически съюз. - София : Държ. печатница, 1910. - 123 с.. - ( )
Бъл. пер. печ. 13с.
Ключови думи: Славянски литератури - история
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 14552
Кл.думи: Славянски литератури - история

ІІ конгрес на Кубинската комунистическа партия : Доклади и решения / Прев. Недялка Стоичкова, Николай Иванов и др.. - София : Партиздат, 1981. - 320 с.
Ключови думи: Куба, Конгреси
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 15496
Кл.думи: Куба, Конгреси

Германска военна мисия в Българиа 1941-1945. - София : б. и., б. г.. - 98 с. ; 30 см. : 2.94 лв.
Ключови думи: Германия - Втора световна война, Военни действия - Германия
Фонд: Ръкописи
Сигнатура: III 2455
Кл.думи: Германия - Втора световна война, Военни действия - Германия

Документи на посланика Ритер, относно България 1940-1944 година. - София : б. и., 1986. - 80 с. ; 30 см. : 2.40 лв.
Ключови думи: България - история-документи
Фонд: Ръкописи
Сигнатура: III 2459
Кл.думи: България - история-документи

Automated library and information system LibIS

The academic library of the Military Academy "G. S. Rakovski" has been using the LibIS library and information system in its daily activities since 2003. The updated version of the system has been implemented since June 2020.