Търсенене по ключови думи във военноисторическия фондЗареждане.....

Показани са 10 заглавия

. - София : б.и.
Фонд: Кн. на руски език обикновен формат
Сигнатура: С 11237
Кл.думи:

ІХ конгрес на Българската комунистическа партия = Стенографски протокол. - София : БКП, 1967. - 776 с.
Ключови думи: БКП
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 9102
Кл.думи: БКП

ІV-и общовойскови ски състезания за първенство 1947 год. 21-25 февруари 1947 година Боровец (Чамкория)-Рила планина. - София : б.и., 1947. - 22 с.
Ключови думи: Спортни прояви в БА
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 5253
Кл.думи: Спортни прояви в БА

ІІІ [Трети] конгрес на Кубинската комунистическа партия 4-7 февр., 30 ноем.-2 дек. 1986 година : Доклади и решения. - София : б.и., 1988. - 380 с.
Ключови думи: Комунистическа партия - Куба
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 17917
Кл.думи: Комунистическа партия - Куба

Ъпдайк, Джон
Задачи : [Разкази]. - София : Нар. култура, 1985. - 352 с.. - (Майстори на разказа )

Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 17323
Кл.думи:

ІХ [Девети] конгрес та Германската единна социалистическа партия 18-22 май 1976 г. : Доклади и решения. - София : Партиздат, 1976. - 322 с.
Ключови думи: ГДР, Конгреси
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 13070
Кл.думи: ГДР, Конгреси

ІХ конгрес на славянските журналисти в София 1910 / Издава всеславянският журналистически съюз. - София : Държ. печатница, 1910. - 123 с.. - ( )
Бъл. пер. печ. 13с.
Ключови думи: Славянски литератури - история
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 14552
Кл.думи: Славянски литератури - история

ІІ конгрес на Кубинската комунистическа партия : Доклади и решения / Прев. Недялка Стоичкова, Николай Иванов и др.. - София : Партиздат, 1981. - 320 с.
Ключови думи: Куба, Конгреси
Фонд: Кн. на бълг. език обикн. формат
Сигнатура: 15496
Кл.думи: Куба, Конгреси

Германска военна мисия в Българиа 1941-1945. - София : б. и., б. г.. - 98 с. ; 30 см. : 2.94 лв.
Ключови думи: Германия - Втора световна война, Военни действия - Германия
Фонд: Ръкописи
Сигнатура: III 2455
Кл.думи: Германия - Втора световна война, Военни действия - Германия

Документи на посланика Ритер, относно България 1940-1944 година. - София : б. и., 1986. - 80 с. ; 30 см. : 2.40 лв.
Ключови думи: България - история-документи
Фонд: Ръкописи
Сигнатура: III 2459
Кл.думи: България - история-документи

Автоматизирана библиотечно-информационна система LibIS

Академичната библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“
използва в своята ежедневна дейност библиотечно-информационната система LibIS от 2003 г. От юни 2020 г. е внедрена обновената версия на системата.