Книги в Академичната библиотека

Зареждане.....

_
МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ технология и еë влияние на общество : Сборник статей / Перев. с англ.. - Москва : Знание, 1987. - 160 с. : с ил. ; 22 см : 0.40 лв.; УДК: 621.382
Фонд: основен фонд
Сигнатура: 61388
Кл.думи: Микроелектроника
Брой налични книги: 4

ΤΛΟΥΠΑ, ΣΑ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ = Новогръцки език : 2 / ΣΑΠΦΩ ΤΛΟΥΠΑ, ΑΝΝΑ Χ. - Атина : Папазиси, 1993. - 146 с. ; 22 см : 1.00 лв; УДК: 807.74
Фонд: лекционен фонд
Сигнатура: Л 440
Кл.думи: Новогръцки език
Брой налични книги: 4

_
TÜRKçE Öğreniyoruz : І / _. - София : Военна академия "Г.С.Раковски", 1988. - 165 с. ; 27 см : 10.00 лв; УДК: 809.435
Фонд: лекционен фонд
Сигнатура: Л 404а
Кл.думи: Турски език
Брой налични книги: 13

_
TÜRKçE Öğreniyoruz : ІІ / _. - София : Военна академия "Г.С.Раковски", 1985. - 164 с. ; 27 см : 10.00 лв; УДК: 809.435
Фонд: лекционен фонд
Сигнатура: Л 404б
Кл.думи: Турски език
Брой налични книги: 14

_
TÜRKçE Öğreniyoruz : ІІІ / _. - София : Военна академия "Г.С.Раковски", 1985. - 162 с. ; 27 см : 10.00 лв; УДК: 809.435
Фонд: лекционен фонд
Сигнатура: Л 404в
Кл.думи: Турски език
Брой налични книги: 13

_
TÜRÇE Öğreniyoruz = [Учебник по турски език] / _. - Ankara : Nurettin Koç. - 394 p. ; 22 cm : 3.24 лв.; УДК: 809.435(075)
Фонд: уставен фонд
Сигнатура: IIУ 3599
Кл.думи: Турски език - учебници
Брой налични книги: 6

ΓΙΑΝΝΟΥΤ&#
Εργα περιοδον 1979 - 1993 = _ : _ / Ανδρεασ Γιαννουτο. - Солун : б. и., 1993. - 60 с. : рис. : 0.60 лв.; УДК: 75
Фонд: основен фонд
Сигнатура: 65023
Кл.думи: Изобразително изкуство
Брой налични книги: 1

ΤΣΑΚΙΡΗΣ,
Εργα περιοδου 1978 - 1992 = Works from 1978 to 1992 / Γιωργοσ Τσακιρησ. - Солун : б. и., 1992. - 46 с. : снимки : 0.45 лв.; УДК: 73
Фонд: основен фонд
Сигнатура: 65021
Кл.думи: Пластика
Брой налични книги: 1

ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
Αεναον Χαος Ζωγραφικη = Perpetual Chaos : Paintings / Τακησ Στεφανου. - Солун : б. и., 1999. - 16 с. : репродукции
ISBN: 960-8466-26-6 : 0.16 лв.; УДК: 75
Фонд: основен фонд
Сигнатура: 65020
Кл.думи: Изобразително изкуство
Брой налични книги: 1

ΖΙΩΓΑΣ, Ιω
Εργα περιοδου 1990 - 1993 / Ιωαννησ Ζιωγα. - Солун : б. и., 1993. - 48 с. : снимки : 0.45 лв.; УДК: 73
Фонд: основен фонд
Сигнатура: 65019
Кл.думи: Пластика
Брой налични книги: 1

Автоматизирана библиотечно-информационна система LibIS

Академичната библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“
използва в своята ежедневна дейност библиотечно-информационната система LibIS от 2003 г. От юни 2020 г. е внедрена обновената версия на системата.