Периодика в Академичната библиотека

Зареждане.....

A-SPECTO : Списание за политическа култура : Урманов ЕООД, 2017
ISSN: 2367-4679, месечник, Български
    • 2017 г. : Броеве = 2, 1, 3, 9, 12,
    • 2018 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 6,
    • 2021 г. : Броеве =

AARMS Academic and Applied Research in Military Science : Issue 1. - Budapest : Miklos Zrinyi Nat Defence Univ, 2006
ISSN: 1588-8789, двумесечник, Английски
    • 2006 г. : Броеве = 5,

AERO - Българско авиационно списание. - София : б. и., 2011, месечник, Български
    • 2011 г. : Броеве = 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
    • 2010 г. : Броеве = 1, 10, 12,
    • 2012 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
    • 2013 г. : Броеве = 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
    • 2014 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
    • 2015 г. : Броеве = 1,
    • 2016 г. : Броеве = 2,

Armed Forces & Society = Военна социология. - София : ВИ, 2006
ISSN: 0095-327Х, полугодие (2 бр годишно), Английски
    • 2006 г. : Броеве =
    • 2005 г. : Броеве = 1, 2, 3,
    • 2007 г. : Броеве = 1, 3,
    • 2008 г. : Броеве = 3, 1, 2,
    • 2012 г. : Броеве = 2, 3, 4,
    • 2013 г. : Броеве = 1,

Aviationweek & Space Technology. - Westbrook : Aerospace, 2022
ISSN: 860-399-6281, полугодие (2 бр годишно), Английски
    • 2022 г. : Броеве = 3,
    • 2023 г. : Броеве = 3,

CHIP News Украина : Научно-технический журнал. - Киев : Булавия-Посад, 2001, ежедневник, Руски
    • 2006 г. : Броеве = 1, 5, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,

CIO = Списание за ИТ директори. - София : ИПК Родина АД, 2007
ISSN: 13112-5666, месечник, Български
    • 2007 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
    • 2008 г. : Броеве = 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
    • 2009 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
    • 2010 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
    • 2011 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
    • 2012 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
    • 2013 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9-1, 10, 11, 12,
    • 2016 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12,
    • 2017 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
    • 2018 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
    • 2019 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
    • 2020 г. : Броеве = 5, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
    • 2021 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5,

COLUMBIA Journalism Review : USA, 2013, тримесечие, Английски
    • 2013 г. : Броеве = 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12,

Computer +CD = Списание. - София : б. и., 2004
ISSN: 0861-5799, месечник, Български
    • 2004 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

CONCORDIAM Журнал по проблем безопасности и обороны Европы. - София : ВИ, 2011, двумесечник, Руски
    • 2010 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
    • 2012 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
    • 2013 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4,
    • 2014 г. : Броеве = 1, 2, 3, 4,
    • 2015 г. : Броеве = 1,
    • 2011 г. : Броеве =
    • 2021 г. : Броеве = 1,
    • 2023 г. : Броеве = 3,

Автоматизирана библиотечно-информационна система LibIS

Академичната библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“
използва в своята ежедневна дейност библиотечно-информационната система LibIS от 2003 г. От юни 2020 г. е внедрена обновената версия на системата.